LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
IWF-rules_2013-2016 IWF-rules_2013-2016
.
Data
Created 2018-08-06
Size 1.03 MB
MD5 Checksum 63886235994b13da2b361e8eac9fe7b5
SHA1 Checksum 61832da4139b60ecaa6dee3919b3dc6d59e26192