EWFlogo

iwf

WADAlogo

Logo coni 2014  koni

lietuvas

polsk

LATVIJAS SVARCELŠANAS FEDERĀCIJA

Reģ.Nr. 40008071995
Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601
Valsts kase
Konts: LV55TREL9152770000000
SWIFT: TRELLV22

AS "SEB banka"
Konts: LV50UNLA0050002429607
SWIFT: UNLALV2X

e-pasts: info_lsf@inbox.lv

LSF prezidents Viktors Ščerbatihs

Mob. tālrunis +37129232858

LSF valdes priekšsēdētājs Eduards Andruškēvičs

Mob. tālrunis +37129255146

 

     LSF let