LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Pārskats
Kategoriju skaits: 6
folder.png Biedru sapulces protokoli
Failu skaits: 11
folder.png Valdes sēdes protokoli
Failu skaits: 5
folder.png Gada pārskati
Failu skaits: 8
folder.png Nolikumi
Failu skaits: 6
folder.png Veidlapas
Failu skaits: 2
folder.png Dažādi
Failu skaits: 6