LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Biedru sapulces protokols_04.03.2017 Biedru sapulces protokols_04.03.2017
.
Data
Created 2018-08-06
Size 368.07 KB
MD5 Checksum 96bcf8cf6434ac238f81ae6db2a41fbd
SHA1 Checksum 58e18abbb897d557a73f643efe29d87bc9aaf653