LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Biedru sapulces protokols_08.09.2017 Biedru sapulces protokols_08.09.2017
.
Data
Created 2018-08-06
Size 376.83 KB
MD5 Checksum 1fdad68f6266d52d31121f575deccc1b
SHA1 Checksum 5dfbb7b23c4d3837dd969a5c357bfa0620fd253f