LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Biedru sapulces protokols_10.04.2017 Biedru sapulces protokols_10.04.2017
.
Data
Created 2018-08-06
Size 308.8 KB
MD5 Checksum 939cbfe35e0804d3cbb47fc06f6ae7c3
SHA1 Checksum 1e5eeb4a85ea0a4b4ff02799aaea5c1ab0244dee