LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Biedru sapulces protokols_10.05.2016 Biedru sapulces protokols_10.05.2016
.
Data
Created 2018-08-06
Size 256.14 KB
MD5 Checksum d55cdcfc91fd8ac6e27de03353ac0c1b
SHA1 Checksum d997522851a30cf4dd4e4f84d1c7cb157858ffee