LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Biedru sapulces protokols_11.02.2017 Biedru sapulces protokols_11.02.2017
.
Data
Created 2018-08-06
Size 450.28 KB
MD5 Checksum ad7989847cf82960d56c4019e1bc0e55
SHA1 Checksum 0a9da4bad96b6e8cc6cf096534889310134c9f43