LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Biedru sapulces protokols_11.11.2017 Biedru sapulces protokols_11.11.2017
.
Data
Created 2018-08-06
Size 371.69 KB
MD5 Checksum 1ded74e364142e4ecc2906aa9fdf2043
SHA1 Checksum e6832f2cc917ce2de5449dc2df71707bf8fad666