LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Biedru sapulces protokols_13.05.2017 1. daa Biedru sapulces protokols_13.05.2017 1. daa
.
Data
Created 2018-08-06
Size 1.65 MB
MD5 Checksum fe28971f13bd6716b01147b8357a2351
SHA1 Checksum 6d4886fbaaf90b62e6b927928ca2e5fef9700889