LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Biedru un valdes locekļu sapulces P R O T O K O L S (04.03.2022.) Biedru un valdes locekļu sapulces P R O T O K O L S (04.03.2022.)
.
Data
Created 2022-05-21
Size 279.06 KB
MD5 Checksum b680ebbd4c0688fa081a3b14845d8b90
SHA1 Checksum eef14e2ab40d8d872f00f215ab74b495a3adae70