LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Biedru sapulces P R O T O K O L S (08.10.2021) Biedru sapulces P R O T O K O L S (08.10.2021)
.
Data
Created 2022-05-21
Size 254.09 KB
MD5 Checksum 4b4aee9d9059545efb3ceb700bbea09a
SHA1 Checksum ca3d56d474f890f8c740ce905e14051b6de00568