LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
LSKA_parskats_2015 LSKA_parskats_2015
.
Data
Created 2018-08-01
Size 67.82 KB
MD5 Checksum ec05e25bf35ecf05f7703d52059e6ee2
SHA1 Checksum 1707ca5f822b6d9bfe6b2568bd40a2111c59f77c