LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
LSKA Gada pārskats 2017 LSKA Gada pārskats 2017
.
Data
Created 2018-09-03
Size 5.07 MB
MD5 Checksum 9d1af0c16fb9b3c7aa61a53609c90b34
SHA1 Checksum 2287cee2b87c24bebaf45c8de22d55465cee60f1