LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
LSF Gada pārskats 2018 LSF Gada pārskats 2018
.
Data
Created 2022-05-21
Size 144.36 KB
MD5 Checksum 3ed6da49a2f9efe8d03b31d3178856d4
SHA1 Checksum 09e3619eb7a3b5fb5fb720ad4ebda872bb91dd5b