LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
LSF Gada pārskats 2019 LSF Gada pārskats 2019
.
Data
Created 2022-05-21
Size 577.53 KB
MD5 Checksum 12a81c81f972c5d6b9d1b9119a37d713
SHA1 Checksum c5423df889fbacf151b62fc288d3542d435231dd