LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
LSF Gada pārskats 2020 LSF Gada pārskats 2020
.
Data
Created 2022-05-21
Size 582.01 KB
MD5 Checksum 14ca8f6bbcfe8442dff9ca50d4bf9cc5
SHA1 Checksum 078ce0c4e2625ec9e2e2477eded0559ff46201e6