LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
LSKA Gada parskats 2014 LSKA Gada parskats 2014
.
Data
Created 2018-08-01
Size 263.45 KB
MD5 Checksum 57fb8109aa486a250f9663ae96b8f8e4
SHA1 Checksum 435b8698bdd8bf97cb5667042750b61d6063ed83