LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
LSKA Gada parskats 2015 LSKA Gada parskats 2015
.
Data
Created 2018-08-01
Size 9.31 MB
MD5 Checksum f040d691d022133018c43eadbf18bbea
SHA1 Checksum d8fcf4c9af71e40623a8afc6ec0752d874e6747b