LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
LSKA Gada prskats 2016 LSKA Gada prskats 2016
.
Data
Created 2018-08-01
Size 2.1 MB
MD5 Checksum 8c5f1fa9b1471487e28d9e479223ed50
SHA1 Checksum 21a77a1782fbcb3fe65b5833e20c2938e3802e6f