LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Valdes_sedes_protokols_04_03_2017 Valdes_sedes_protokols_04_03_2017
.
Data
Created 2018-08-06
Size 341.33 KB
MD5 Checksum 64a18de8e1a35cfc5cd3ff631400e7d8
SHA1 Checksum ffe6155f5c4bfed18d12d8ccecb2cbd3c7f34fa1