LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Valdes_sedes_protokols_13_10_2016 Valdes_sedes_protokols_13_10_2016
.
Data
Created 2018-08-06
Size 333.8 KB
MD5 Checksum 0f5202a6565516bf978708f9498a4cf6
SHA1 Checksum 386cab9bcd0691b8d35bb08327a9017789ac975c