LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Valdes_sedes_protokols_28_01_2017 Valdes_sedes_protokols_28_01_2017
.
Data
Created 2018-08-06
Size 351.87 KB
MD5 Checksum fba70311548d69e1209ed3ecc18fdf93
SHA1 Checksum 57fb26d553a947b34df94bb91158bd32af9c77b7