LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Valdes locekļu sapulces P R O T O K O L S (01.05.2021) Valdes locekļu sapulces P R O T O K O L S (01.05.2021)
.
Data
Created 2022-05-21
Size 383.82 KB
MD5 Checksum 46c498980be4d873bf991ddeef7cd080
SHA1 Checksum f4da9b60eac470ceff88f668c78e7a0d8dfc8f2b