LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
pieteikuma_paraugs_jaunieiem_junioriem pieteikuma_paraugs_jaunieiem_junioriem
.
Data
Created 2018-08-01
Size 190.11 KB
MD5 Checksum 5471fcb504da20db5f53ae1caaea1c7a
SHA1 Checksum 0ac81fbb3c01f7bc738c1f6703211a0c50a67770