LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
pieteikuma_paraugs_pieaugusie pieteikuma_paraugs_pieaugusie
.
Data
Created 2018-08-01
Size 185.18 KB
MD5 Checksum f41a704514d0aa59a4dcd2469817e2e1
SHA1 Checksum 550d7f4cbf03fa364fd3946c67c5dde002d81616