LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
Gada maksa Gada maksa
.
Data
Created 2018-08-01
Size 187.61 KB
MD5 Checksum 492f14233a446033effe962ca68a30be
SHA1 Checksum a55cacf6ffb06da83efffe8af0f50974b9eb6def