LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
LSKA_juridisko_biedru_saraksts LSKA_juridisko_biedru_saraksts
.
Data
Created 2018-08-01
Size 206.08 KB
MD5 Checksum 21506b42239bedf5210b5a9097eda744
SHA1 Checksum 6cb22e46648d3185e793ede56a9fff1fdb5821b5