LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
pamatnoteikumi pamatnoteikumi
.
Data
Created 2018-08-06
Size 24.5 KB
MD5 Checksum 3ed5a180ae1a80634d1c6b49af48a888
SHA1 Checksum 283e7b27e0db32cde626d4daceff23d342caceb0