LSF 2018.gada budžets

  • Dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) = 34434.00 EUR
  • Dotācija no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) = 54762.00 EUR
  • Sporta skolu, izglītības iestāžu, sporta klubu kopējais līdzfinansējums = 7270.00 EUR
  • Ziedojumi = 530.00 EUR
  • Dalības maksa sacensībās = 849.00 EUR
  • Biedru nauda = 2400.00 EUR
Lejupielādēs informācija
LSF Statuti LSF Statuti
.
Data
Created 2018-08-01
Size 496.93 KB
MD5 Checksum 3052f26355d6d5c66c730e68e6a3d4d2
SHA1 Checksum 5a7b9c6568ee05e71a0d7c99c572f7f209680a9a