No 28.08.2021 līdz 31.08.2021 notiek konstitūcijas kongress - Katara(Doha). Kā arī Latvija piedalās konstitūcijas kongresam un uz turieni ir aibzraucis Latvijas svarcelšanas federācijas priekšsedētājs - Eduards Andruškevičs.